Családjog

Családjog Házasság? Család? Gyerekek? Vagyon? Problémák? Amikor betelt a pohár!

Ezek azok az ügyek, amelyekkel közvetlenül vagy közvetve, de valamilyen formában már mindenki találkozott, ezek azok ügyek, amelyek kapcsán emberi sorsok, „életek” forognak kockán.

Ezen a viszonylag kis jogterületen leginkább előforduló ügyek:

  • házasságkötés előtti, házassági szerződések készítése,
  • házassági bontóper megindítása és a perbeli képviselet ellátása, közös megegyezéses válás és megegyezés hiánya esetén,
  • házassági vagyonközösség megszüntetése (perben, vagy peren kívüli szerződéssel),
  • különvagyoni igények elszámolása, peresítése,
  • gyermek-elhelyezési perek megindítása és vitele,
  • szülő-gyermek közötti kapcsolattartási perek,
  • gyermektartásdíj megállapítása, felemelése, megszüntetése, mérséklése iránti perek,
  • házastársi tartásdíj,
  • örökbefogadás.

Kérdések és Válaszok

Válasz: A járvány következményeként bevezetett rendkívüli jogrend alkalmazása a családjog területén is számos gyakorlati kérdést, illetve problémát vet fel. A leggyakrabban előforduló kérdés a kapcsolattartás körében merül fel, nevezetesen az, hogy a gondozó szülőnek - a rendkívüli jogrend alatt - biztosítania kell-e a külön élő szülő részére a gyermekével való kapcsolattartást. A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet meglehetősen tágan szabályozza a problémakört. A fent említett rendelet szerint, a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására – többek közt - a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából kerülhet sor. A gyermeknek joga, a külön élő szülőnek pedig joga és kötelessége a kapcsolattartás gyakorlása, a járványra tekintet nélkül is. Jelenleg nincs olyan szabályozás, mely a kapcsolattartások automatikus korlátozását lehetővé tenné, így a végrehajtható határozat alapján fennálló kapcsolattartási rend végrehajtható, a kapcsolattartás megszegése szankciókat von maga után. A fentiek ellenére hangsúlyozni szükséges, hogy minden eset egyedi, így a kapcsolattartási szabályokat is az egyedi eseteknek megfelelően kell alkalmazni. A kialakult helyzetnek jelenleg nincs gyakorlata, így a jogértelmezés a bíróságoknak, hatóságoknak és egyéb jogalkalmazóknak a feladata. Álláspontom szerint, egyértelműen megállapítható, hogy a jogalkotó szándéka – a tág szabályozás ellenére is – nem a kapcsolattartások ellehetetlenítése, hanem azok biztosítása volt. Dr. Daróczi Brigitta ügyvéd
Válasz: Igen. A gyermek megfelelő védelme érdekében a törvény szigorú szabályt fogalmaz meg a gyermektartásdíj kötelezettje számára azzal, hogy főszabályként rögzíti azt, hogy a kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles.
318
Kérdése van? itt felteheti

Kapcsolódi cikkek [1]

Új nemperes eljárás a bíróságok hatáskörében: a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás

Új nemperes eljárás a bíróságok hatáskörében: a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás 2020. március 1. napjától módosultak a kapcsolattartásról szóló szabályozások, melynek eredményeként – a gyámhatóság hatásköréből – a bíróságok hatáskörébe került nemperes eljárásként a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás. Ennek indoka, hogy a kapcsolattartás tárgyában hozott határozatok végrehajtása iránt hatékonyabban és fokozott eljárási garanciák mellett szülessen döntés.