Végrehajtási ügyek

Végrehajtás indult ellenem, milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak?
Nem is annyival tartozom!
Különben is: a követelés rég elévült!
Lefoglaltak olyan dolgot is, ami az enyém, viszont semmi közöm az ügyhöz!
Megkaptam az értesítést az ingatlanom becsértékéről, de szerintem sokkal többet ér! Nem akarom, hogy elárverezzék a házam, mitévő legyek?

Vagy éppen: nem teljesít az adós, hogyan indíthatok végrehajtási eljárást? Néhány példa a gyakorlatból a végrehajtási ügyek széles tárházából.

Amennyiben a végrehajtási jog különleges útvesztőjébe tévedt és szeretne kiutat találni, kérdését felteheti Dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes ügyvédnek.

 

Kérdések és Válaszok

Válasz: A veszélyhelyzet alatt az iratok kézbesítése postán, elektronikus eszköz igénybevétele útján, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján történik a végrehajtó irodákban. Szerencsés helyzetben vannak azok, akik rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval. Ők a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül az ügyben eljáró végrehajtó hivatali kapujára tudnak levelet küldeni. Ezen az oldalon a csatolt mellékleteket AVDH hitelesítéssel is lehet látni, így a dokumentum az elektronikus kézbesítésre vonatkozó feltételeknek is megfelel. Fontos, hogy addig ne lépjenek ki az e-papír felületről, amíg le nem töltötték az elküldött dokumentum iratképét. A dokumentum rendszerbe való fel- és letöltéséről, valamint a címzett általi átvételről külön igazolásokat küld a rendszer. Ezek az ügyfélkapu tárhelyről tölthetők le, a „kivéve rendszerüzenetek” szűrési lehetőség kikapcsolását követően. A végrehajtók a személyes ügyfélfogadást a veszélyhelyzet megszűnését követő napig felfüggesztik, de az érintettek számára elektronikus eszköz igénybevétele útján vagy írásban, a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrénnyel biztosítják a rendelkezésre állást. Egyedi végrehajtási ügyben a felvilágosítást kérőnek azonosításra, valamint a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján (ami gyakorlatilag egy videóhívást jelent, távazonosítással) felvilágosítás adható. A felvilágosítás megtörténtét a végrehajtó jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet megküld a felvilágosítást kérő részére. Dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes ügyvéd
Válasz: A gyakorlatban adósként nem könnyű megállapítani, hogy valóban megtörtént-e a teljes követelés megfizetése. A kamatok pontos összegéről a végrehajtó tud tájékoztatást adni (aki ennek közlése végett megkeresi a végrehajtást kérőt, tehát a például a hitelt folyósító pénzintézetet), emellett végrehajtási költség is keletkezik, amit szintén meg kell fizetni a végrehajtási eljárás megszüntetéséhez. A bírósági végrehajtásról szóló 1993. évi LIII. törvény 41.§-a szabályozza a követendő eljárást ebben az esetben. Amennyiben Ön a tartozás végrehajtói letéti számlára, vagy közvetlenül, a végrehajtást kérő számlájára történt átutalásáról rendelkezik banki bizonylattal (vagy egyéb, a befizetést alátámasztó okirattal) és azt megküldi a végrehajtónak, akkor a végrehajtó a bizonyítékra utalva felhívja a végrehajtást kérőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzon a követelés fennállásáról. Amennyiben az adós nem a végrehajtói letéti számlára, hanem közvetlenül a végrehajtást kérőnek fizette meg a követelés összegét, úgy a végrehajtást kérő az adóstól felvett összegből a meg nem fizetett illetéket és az állam által előlegezett költséget, valamint a tanú díja fejében járó költségátalányt köteles befizetni a megfelelő számlára, míg a végrehajtót megillető eljárási költséget a végrehajtó elszámolási számlájára kell befizetnie, illetőleg nyugta ellenében a végrehajtónak kell átadnia. A végrehajtási eljárást a végrehajtó abban az esetben szünteti meg, amennyiben a teljes követelés megtérült és a végrehajtási költségek megfizetése is maradéktalanul megtörtént. Dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes ügyvéd
2526
Kérdése van? itt felteheti

Kapcsolódi cikkek [1]

Végrehajtási ügyek pandémia idején

Végrehajtást kérőként és adósként egyaránt felmerülhet a kérdés, hogyan alakulnak az eljárási szabályok a járványügyi veszélyhelyzet idején a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseivel összefüggésben.

Hogyan tarthatunk kapcsolatot a végrehajtóval, milyen végrehajtási cselekményeket nem lehet most lefolytatni, elérhető-e bármiféle kedvezmény az adósok számára?