Polgári perek

A jogi képviselet és ügyvédi védelem magában foglalja az ügyfél érdekeinek védelmét, a szükséges nyilatkozatok és egyéb eljárási cselekmények szakszerű megtételét, bármely megbeszélésen és tárgyaláson, valamint az állami és önkormányzati hatóságok, továbbá a bíróságok előtti peres és nemperes eljárásokban egyaránt.

Mit jelent a peres képviselet, jogi képviselet, polgári peres ügyekben?

Sokszor előfordul, hogy vitás ügyekbe vagy akár perrel végződő ügyekbe keveredünk és ilyen esetekben szükség van egy olyan ügyvédre, aki teljes mértékben el tudja látni az ügyfél jogi képviseletét, biztosítja érdekei védelmét, eljár a nevében, megteszi a szükséges nyilatkozatokat egy bírósági eljárás során, az eljárási cselekményeket szakszerűen végrehajtja, illetve képviseli a bíróságok előtt, legyen szó peres vagy nem peres eljárásokról.

Vannak olyan esetek, amikor a peres eljárás hatékony ügyvédi közbenjárással egyezséggel lezárható, azonban vannak olyan esetek is, amikor éppen a határozott és kemény ügyvédi fellépés vezet célra a per folyamán.

Kérdések és Válaszok

Válasz: Keresetlevelet kell benyújtani (és nem feljelentést tenni). A keresetlevél rendszerint az első beadvány. Különbség van azonban abban, hogy járásbírósághoz vagy törvényszékhez nyújtja be a keresetlevelet: 1. Járásbíróságon kizárólag formanyomtatványon nyújthatja be a keresetét, nem fogalmazhatja, szerkesztheti meg önállóan. Fontos információk a formanyomtatvánnyal kapcsolatban: • külön űrlapok vannak a személyállapoti, a vagyoni, a végrehajtási és a munkaügyi perekre • a kitöltött, aláírt és két tanú aláírásával ellátott nyomtatványt minimum 3 példányban kell benyújtania (ahány peres fél van a perben, további egy példány a bíróságnak). 2. Törvényszéken kötelező a jogi képviselet, azaz ügyvédet, ügyvédi irodát, kamarai jogtanácsost kell megbíznia. Ha nem jogi képviselő útján nyújtja be a keresetlevelet, a bíróság azonnal vissza fogja utasítani. Dr. Szender Zoltán ügyvéd
Válasz: Igen, két lehetősége is van: 1. Jogában áll az eljárás elhúzódása miatti kifogást benyújtania, amit – azok után, hogy az elsőfokú bíróság számot ad az ön által megjelölt mulasztások tárgyában – a másodfokú bíróság bírál el. Számoljon vele, hogy noha a kifogás elintézése soron kívüli, ebben az esetben is „húzódik az ügy”, mert a bíró nyilatkozata után az iratot felterjesztik a másodfokú bíróságra, amelyik tárgyaláson kívül hozza meg a döntését, majd írásba foglalás után küldi vissza az iratokat az elsőfokú bíróságra. 2. Gyorsabb ügyintézéssel jár, ha a bíróság elnökétől kéri soronkívüliség elrendelését. Ez a kérelem az ügy menetét nem akasztja meg. Dr. Szender Zoltán ügyvéd
Válasz: A bírósági eljárások kezdeményezése a rendkívüli ítélkezési szünet idején is lehetséges. Továbbra is valamennyi bíróság előtt, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus – online úton történő ügyindítás. Az ügyindítás előfeltétele, hogy a fél ún. ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu regisztrációval rendelkezzen. Az ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu regisztráció birtokában a bíróságok előtti ügyindítás biztosított: • polgári peres eljárásban, • gazdasági peres eljárásban, • munkaügyi peres eljárásban • közigazgatási peres eljárásban, • büntetőeljárásban, • szabálysértési eljárásban, • csőd-és felszámolási eljárásban, • végrehajtási eljárásban, • civil szervezetek nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban, • valamennyi nemperes eljárásban (általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele, adósságrendezési eljárás stb.). A 2020. január 1-jét követően kezdődött peres ügyekben a bírósági ügy iratanyaga elektronikus úton, otthonról 0-24 órában online megtekinthető. Az ún. E-akta szolgáltatás igénybevétele ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu rendelkezésre állása esetén, bírósági regisztrációt követően lehetséges. Az elektronikus szolgáltatások keretében lehetséges: • az eljárási illeték online megfizetése a Bírósági Fizetési Portálon keresztül, • az ún. elnöki panasz benyújtása az e-panasz menüponton keresztül, • gazdálkodó szervezetek részére a „csőd – és felszámolási eljárás alatt nem állás tényének” online úton történő igazolása iránti kérelmek benyújtása Dr. Szender Zoltán ügyvéd
Válasz: A veszélyhelyzet alatt az iratok kézbesítése postán, elektronikus eszköz igénybevétele útján, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján történik a végrehajtó irodákban. Szerencsés helyzetben vannak azok, akik rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval. Ők a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül az ügyben eljáró végrehajtó hivatali kapujára tudnak levelet küldeni. Ezen az oldalon a csatolt mellékleteket AVDH hitelesítéssel is lehet látni, így a dokumentum az elektronikus kézbesítésre vonatkozó feltételeknek is megfelel. Fontos, hogy addig ne lépjenek ki az e-papír felületről, amíg le nem töltötték az elküldött dokumentum iratképét. A dokumentum rendszerbe való fel- és letöltéséről, valamint a címzett általi átvételről külön igazolásokat küld a rendszer. Ezek az ügyfélkapu tárhelyről tölthetők le, a „kivéve rendszerüzenetek” szűrési lehetőség kikapcsolását követően. A végrehajtók a személyes ügyfélfogadást a veszélyhelyzet megszűnését követő napig felfüggesztik, de az érintettek számára elektronikus eszköz igénybevétele útján vagy írásban, a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrénnyel biztosítják a rendelkezésre állást. Egyedi végrehajtási ügyben a felvilágosítást kérőnek azonosításra, valamint a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján (ami gyakorlatilag egy videóhívást jelent, távazonosítással) felvilágosítás adható. A felvilágosítás megtörténtét a végrehajtó jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet megküld a felvilágosítást kérő részére. Dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes ügyvéd
Válasz: A gyakorlatban adósként nem könnyű megállapítani, hogy valóban megtörtént-e a teljes követelés megfizetése. A kamatok pontos összegéről a végrehajtó tud tájékoztatást adni (aki ennek közlése végett megkeresi a végrehajtást kérőt, tehát a például a hitelt folyósító pénzintézetet), emellett végrehajtási költség is keletkezik, amit szintén meg kell fizetni a végrehajtási eljárás megszüntetéséhez. A bírósági végrehajtásról szóló 1993. évi LIII. törvény 41.§-a szabályozza a követendő eljárást ebben az esetben. Amennyiben Ön a tartozás végrehajtói letéti számlára, vagy közvetlenül, a végrehajtást kérő számlájára történt átutalásáról rendelkezik banki bizonylattal (vagy egyéb, a befizetést alátámasztó okirattal) és azt megküldi a végrehajtónak, akkor a végrehajtó a bizonyítékra utalva felhívja a végrehajtást kérőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzon a követelés fennállásáról. Amennyiben az adós nem a végrehajtói letéti számlára, hanem közvetlenül a végrehajtást kérőnek fizette meg a követelés összegét, úgy a végrehajtást kérő az adóstól felvett összegből a meg nem fizetett illetéket és az állam által előlegezett költséget, valamint a tanú díja fejében járó költségátalányt köteles befizetni a megfelelő számlára, míg a végrehajtót megillető eljárási költséget a végrehajtó elszámolási számlájára kell befizetnie, illetőleg nyugta ellenében a végrehajtónak kell átadnia. A végrehajtási eljárást a végrehajtó abban az esetben szünteti meg, amennyiben a teljes követelés megtérült és a végrehajtási költségek megfizetése is maradéktalanul megtörtént. Dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes ügyvéd
1920212526
Kérdése van? itt felteheti

Kapcsolódi cikkek [2]

Végrehajtási ügyek pandémia idején

Végrehajtást kérőként és adósként egyaránt felmerülhet a kérdés, hogyan alakulnak az eljárási szabályok a járványügyi veszélyhelyzet idején a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseivel összefüggésben.

Hogyan tarthatunk kapcsolatot a végrehajtóval, milyen végrehajtási cselekményeket nem lehet most lefolytatni, elérhető-e bármiféle kedvezmény az adósok számára?

Mi a helyzet a polgári perekkel a koronavírus miatt elrendelt rendkívüli helyzetben?

A 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 1.§-a értelmében 2019. március 14. napján elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet egyik napról a másikra okozott bizonytalanságot az országban valamennyi folyamatban lévő polgári peres (és nemperes) eljárás vonatkozásában.