Kérdezzen szakértőinktől

Az SZVT olyan szakembereket kért fel erre a feladatra, akik gyakorló ügyvédek különböző jogterületeken és naponta találkoznak olyan jellegű problémák megoldásával mint ami miatt Ön is felkereste oldalunkat.

 

dr. Németh Zoltán

dr. Németh Zoltán

Büntetőjog

Gazdasági büntető szakjogász 1996 óta vagyok ügyvéd Budapesten.

Csaknem ezer büntető és szabálysértési ügy tárgyalásán vettem már részt. Védőként és sértetti képviselőként egyaránt eljárok. Igyekszem ügyfeleimnek az ország egész területén a legmagasabb szintű jogi szolgáltatást nyújtani.

dr. Daróczi Brigitta

dr. Daróczi Brigitta

Családjog

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

Fő szakterületem a családjog, számos perben láttam el jogi képviseletet házassági bontóper, szülői felügyeleti jog szabályozása/megváltoztatása/megszüntetése, kapcsolattartás rendezése, illetve gyermektartásdíj megállapítás/megváltoztatása iránti perekben.

A fentiek túl jelentős tapasztalattal rendelkezem egyéb polgári jogi peres eljárások, valamint a gyermekvédelem terén is.

dr. Firtkó Tibor

dr. Firtkó Tibor

Adatvédelem

Pályám során következetesen választottam speciális jogterületeket, mint például a médiajog, reklámjog, közbeszerzési és energia, hírközlési jog és adatvédelem.

A fenti jogi témák kezelése sajátos szemléletet igényel, így az ezeken a területeken szerzett tapasztalatomnak köszönhetően a munkámat üzleti szemlélettel átszőtt, egyedi probléma megközelítés jellemzi. Jogi állásfoglalások, szerződések készítése és jogszabály kutatás mellet jelentős peres gyakorlattal és az illetékes hatóságok előtti lobbi és képviseleti tapasztalattal rendelkezem.

Mindezen elsajátított szaktudást és szemléletet hatékonyan alkalmazom a hozzám forduló Ügyfelek adatvédelmi gyakorlatának GDPR megfeleltetésében.

dr. Gerhard -Kotroczó Ágnes

dr. Gerhard -Kotroczó Ágnes

Polgári perek, végrehajtási perek

Polgári peres és végrehajtási ügyek képezik az irodám fő profilját. A hagyományos ingatlan adásvételek mellett termőföldre vonatkozó szerződéskötéseket is vállalok.

Közjegyző mellett szerzett tudásomat hagyatéki ügyekben kamatoztatom. Évekig dolgoztam a közigazgatásban vezető beosztásban.

Ezzel a tapasztalattal állami, önkormányzati szervek és az általuk alapított civil szervezetek, gazdasági társaságok munkáját tudom segíteni.

dr. Horváth Hanga

dr. Horváth Hanga

Munkajog, Külföldi munkavállalók

A főbb tradicionális szakterületek mellett, - munkajog, polgári jog-nemzetközi ügyvédi irodai tapasztalattal rendelkezem és angol nyelvű PhD tanulmányok folytatása okán angol nyelvű jogi tanácsadást és okiratszerkesztést is végzek.

A fentiek túl jelentős perképviseleti tapasztalattal rendelkezem munkajogi és polgári jogi peres és nemperes eljárásokban, illetve magánvádas büntetőeljárásokban. Adatvédelmi tisztviselői végzettég megszerzését követően számos munkaügyi és adatvédelmi ügyfél átvilágítási projektben vettem részt.

Magyarország egyik legnagyobb szakszervezeténél a kollektív munkajog területén tettem szert jelentős gyakorlatra.

dr. Papp Lilla

dr. Papp Lilla

Büntetőjog

Ügyvédi tevékenységem középpontjában a büntetőjog áll, annak anyagi, eljárásjogi vetülete, büntetés-végrehajtási joggal kiegészülve. A büntetőjogi képviseletet terhelti és sértetti oldalon is ellátom, különösen segítve a nem kriminalizálódott személyiségű elkövetői réteg és hozzátartozóik eligazodását a büntetőeljárás rendszerében.

Meggyőződésem, hogy a büntetőjogi védelem alapja a kölcsönös bizalom ügyfél és ügyvédje között, az elvárások és a realitás szakmai összehangolása, az egyenes kommunikáció és a gyakran elfeledett empátiás készség.

dr. Szokolovszki Anikó

dr. Szokolovszki Anikó

Ingatlanjog

Fő szakterületem az ingatlanjog, leginkább ezen szakterületen végzek jogi tanácsadást és okiratszerkesztést.

Ezen kívül a szellemi alkotások joga, leginkább védjegyjogban szereztem jártasságot az elmúlt évek során. Véleményem szerint az ügyfél akkor elégedett, ha teljeskörű szolgáltatást kap egy ingatlanügylet, vagy a a védjegybejegyzési eljárás során, és nyomon követem ügyét egészen addig amíg erre csak szükség van.

Nyílt világos kommunikáció, gyors ügyintézés, ez az amit egy ügyvéd manapság legtöbbet tehet az ügyfele érdekéért.

dr. Szender Zoltán

dr. Szender Zoltán

Polgári perek

A főbb tradicionális szakterületek mellett, jelentős perképviseleti tapasztalattal rendelkezem közigazgatási és polgári jogi peres és nemperes eljárásokban. A polgári jog valamennyi területén vállalok jogi tanácsadást, okiratszerkesztést magyar és angol nyelven, illetve jogi képviseletet a peres eljárások során. 

dr. Terjék Tímea

dr. Terjék Tímea

Cégjog, adójog

Társasági jogi és Cégjogi szakjogász Adótanácsadó 2014-ben alapítottam meg saját ügyvédi irodámat.

Előtte hét évig a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál szereztem adójogi tapasztalatot. Főként adójoggal, társasági joggal, családjoggal foglalkozom, valamint peres képviseletet látok el.

A gazdasági társaságok alapításán túl, cégfelvásárlások strukturálása és lebonyolítása, cégek átvilágítása, valamint átalakulások tervezése és teljes körű lebonyolítása, továbbá a társaságok alapítóinak, illetve tagjainak (részvényeseinek) jogaival, kötelezettségeivel, felelősségével, valamint a gazdasági társaságok formaváltásával, egyesülésével, szétválásával és jogutód nélküli megszűnésével összefüggő feladatokon és az okirat-szerkesztési jellegű ügyvédi tevékenységeken túl jogi tanácsadással is állok a leendő és már működő gazdasági társaságok rendelkezésére.