Végrendelet alaki követelményei

21nov.
24

A végrendeletek elkészítése során azonban szigorú alaki követelményeknek kell megfelelni, melyek hiányossága a végrendelet (részleges) érvénytelenségét is magával hozhatják. Jelen cikk a végrendeletek alaki követelményeivel foglalkozik, melyekkel nem árt tisztában lennie annak, aki így kívánja halála esetére a vagyonát rendezni.

Az írásbeli magánrendeletek között létezik az ún. holográf végrendelet, amelyet az örökhagyó az elejétől a végéig maga ír és aláír, valamint az ún. allográf végrendelet, amelyet az örökhagyó két tanú együttes jelenlétében aláír, vagy ha azt már aláírta, az aláírását két tanú előtt magáénak ismer el és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is e minőségük feltüntetésével írják alá.

Azon alakszerűségi követelmény, amely mindkét fajta végrendelet esetében irányadó például, hogy a végrendelet csak olyan nyelven tehető, amelyet a végrendelkező ért és amelyen írni és olvasni is tud. Az okirat írásjeleinek meg kell, hogy feleljenek a közönséges írás követelményeinek (jel vagy számjegyírással készült végrendelet tehát érvénytelen) Ki kell, hogy tűnjön az okiratból a végrendeleti minőség, valamint a keltezés ideje Az örökhagyónak a dokumentumot a holográf végrendelet esetén is saját kezűleg alá kell írnia.

De jogszabály előírja azt is, hogy ha a végrendelet több különálló lapból áll, azt folyamatos számozással és a végrendelkezőnek – illetve allográf végrendelet esetén a tanuknak is – az okirat minden lapját saját aláírásával kell ellátnia. Ezen alakszerűségi követelmények megsértése – adott esetben – csak a végrendelet részleges érvénytelenségét váltja ki.

A végrendelet tartalmának kialakításában meghatározó szerepet játszó személyek, illetőleg ezek hozzátartozói javára szóló juttatás csak akkor érvényes, ha az örökhagyó a végrendeletnek ezt a részét saját kezűleg írta és aláírta. A tanú javára szóló juttatás akkor is érvényes, ha a végrendelkezésnél a kedvezményezett tanún kívül további két tanú közreműködött. Azt, hogy ki tekinthető a közreműködők hozzátartozójának, azt a végrendelet aláírásának dátuma figyelembevételével kell elbírálni. Ezen összeférhetetlenségi szabályokba ütköző rendelkezések csak részleges érvénytelenséghez vezetnek.

Szakterület: