Vis maior….

20ápr.
23

Ez az a szó, kifejezés, amit nem csak jogász körökben, híradásokban, hanem a mindennapi beszélgetéseinkben is egyre többször hallunk. Ez a latin szó nagyobb erőt, beláthatatlan , elháríthatatlan akadályt jelent és valljuk be, az elmúlt évtizedekben ehhez hasonló helyzettel még nem találkoztunk. A COVID-19 járvány olyan nem várt egészségügyi, gazdasági, társadalmi hatással van mindannyiunkra, hogy teljesen természetes, hogy ez a téma újra és újra előkerül.

Vis maior-e ez a Koronavírus járvány, naponta többször teszik fel nekem a kérdést, és teszem fel jómagam is, hogy megtudjam kollégák, más szakemberek véleményét.

Nincs egységes álláspont. Ami biztos, hogy törvényi szinten nem került szabályozásra, hogy a pandémia, azaz ismertebb nevén járvány vis maiornak minősül-e , és lehet-e hivatkozni rá hivatkozni abban az esetben ha nem tud teljesíteni valamelyik szerződő fél.

Jelen sorok szerzője szerint egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy a COVID-19 jelenthet-e vis maiort minden esetben. Amíg ez jogszabályi szinten nem kerül rendezésre, arra hivatkozással nem lehet kibújni a felelősség alól minden esetben, de egyértelműen figyelembe kell venni a teljesítés lehetőségét, vagy ellehetetlenülését.

Néhány egyszerű példa mindennapjainkból.

  • A rendezvényszervezés, esküvőszervezés, fesztiválok, sportesemények megrendezése szigorúan tilos, így ezekben a helyzetekben 2020. áprilisában abszolút lehet hivatkozni terembérlés, kiadás, reklámeszközök gyártás megrendelése illetőleg lemondása kapcsán „vis maior”-ra.
  • Leggyakoribb szerződéstípusok egyike az ingatlan adásvételi szerződések, és főként újépítésű ingatlanok szerződése kapcsán az eladó részéről,- jelzem nagyon helyesen- megjelenik a vis maior okozta határidő mulasztás részletezése, és ezekben a szerződésekben sok esetben a járvány okozta veszély is nevesítésre kerül. Gyakorlatilag, ha a szerződésben a felek által nevesítésre kerül a járvány is, mint vis maior, akkor lehet rá hivatkozni. Ennek ellenére az építőipar működik, és ha bár a megszokottnál is döcögősebben megy a hivatali ügyintézés, az építőanyagok beszerzése, jelen helyzetben annak teljes leállásáról nem beszélhetünk.
  • Mi a helyzet akkor, ha a vevő nem tud a járvány miatt teljesíteni, például karanténba kerül? Ezen esetekben vizsgálni kell, hogy mi az oka amiatt nem lehetséges a teljesítés? A távollévők közötti szerződéskötés már megoldott 2020 tavaszára, aminek elterjedését a Koronavírusnak köszönhetjük, továbbá a netbankon történő azonnali utalás szintén elősegíti a szerződés szerű teljesítést ennek ellenére mérlegelni kell, mert lehet olyan ok Vevő részéről is, mely abszolút a járványhoz kapcsolódik és mely akadályozhatja a teljesítést.

Álláspontom szerint a mérlegelés, az együttműködés sokkal célszerűbb megoldás ezeknek a helyzeteknek a megoldását illetően, mint szakmai, jogi vitát indítani, hogy a COVID-19 okozta hatását teinthetjük-e Vis maiornak vagy sem.

Következő nagyobb lélegzetű írásunkban a bérleményekkel kapcsolatos jogi problémákat elemezzük ki.

Dr. Szokolovszki Anikó

ügyvéd

Szakterület: