Veszélyhelyzet ismét

20nov.
07

Ismét rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon.

A koronavírus-járvány miatt a kormány döntésének megfelelően 2020. november 04. napjától a 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet kibocsátásával ismét  rendkívüli jogrend  lépett életbe hazánkban.

A kormány a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében  Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytag maga a miniszterelnök.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.)  kormányrendelet a kijárási korlátozással kapcsolatban azt írja, hogy éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Azt csak munkavégzés, a munkavégzés helyére történő közlekedés, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából lehet elhagyni, vagy ha egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet áll fenn, illetve életvédelmi céllal. Ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja, akkor a kijárási korlátozás hatályának a fenntartásról a kormány legkésőbb november 30-án dönt. A kijárási korlátozásra vonatkozó szabály november 5-én lépett hatályba.

A járványügyi intézkedéseket összefoglaló rendelet csak annyit ír elő, hogy munkavégzés céljából vagy munkába/munkából menet lehet az utcán tartózkodni, azt nem, hogy ezt milyen módon kell igazolni. Az általánosan elfogadott gyakorlat szerint munkáltatói igazolást kell az igazoltató rendőrnek felmutatni, ám olyan kitölthető nyomtatvány, mint amely magyar határ átlépése esetére van 2020. szeptember 01. napja óta rendszeresítve, egyelőre nem létezik. Természetesen a lakást el lehet hagyni akkor is, ha egészségkárosodás, életveszély vagy súlyos kár fenyeget, továbbá életvédelmi céllal. A kijárási korlátozás a vállalkozások működését nem érinti, aki dolgozik, az éjfél után, hajnali 5 előtt is megteheti ezt az otthonán kívül, illetve ahogy említettük, közlekedhet is oda-vissza.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedésekkel kapcsolatban a jogszabály akként rendelkezik, hogy:  tilos olyan rendezvényt szervezni, tartani, olyan rendezvényen tartózkodni, amely "rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt" és amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni (pl. diszkó). Étteremben, kocsmában este 11-ig lehet tartózkodni maszkban, amelyet kizárólag az étel- vagy italfogasztás időtartamára lehet eltávolítani.

A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, a nem nemzetközi sportrendezvényekre vonatkozó új szabály, hogy ezeket meg lehet ugyan tartani, de a nézőtéren a rendezvény látogatói csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el (kivéve a páholyokat), és két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni, valamint a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeken senki nem tartózkodhat. Az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres védő-távolságot kell biztosítani. A 1,5 méteres távolságot meg kell tartani a páholyokban, a létesítmény területén, a kulturális vagy sportrendezvények szünetében, valamint a helyszínen található vendéglátó üzletben is. A védelmi intézkedések betartásáról és a szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a helyszín üzemeltetője köteles gondoskodni. A kulturális intézmények (pl. múzeumok) látogathatók, de a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani. A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi.

A kormányrendelet előírja továbbá, hogy Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaságok november 5-éig kötelesek járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint 15 óra és 19 óra közötti időszakokra. A kormány döntött még arról is, hogy nem kell parkolási díjat fizetni a járvány terjedésének megelőzése érdekében.

Még egy fontos szabályra fel kell hívnom a figyelmet a Büntető-törvénykönyv rémhírterjesztést szabályozó rendelkezéséből: „Aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”