Végrehajtási ügyek pandémia idején

20ápr.
14

Végrehajtást kérőként és adósként egyaránt felmerülhet a kérdés, hogyan alakulnak az eljárási szabályok a járványügyi veszélyhelyzet idején a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseivel összefüggésben. Hogyan tarthatunk kapcsolatot a végrehajtóval, milyen végrehajtási cselekményeket nem lehet most lefolytatni, elérhető-e bármiféle kedvezmény az adósok számára?

Fontos – az adósokra nézve kedvező - változás, hogy a végrehajtó a veszélyhelyzet ideje alatt a végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja az adóst a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. Amennyiben az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja.

A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárást, hagyományos árverést nem tarthatnak és helyszíni eljárási cselekményt sem foganatosíthatnak. Ezeket az eljárási cselekményeket a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet lefolytatni. A kormány felfüggesztette az ingatlan kiürítésekre irányuló eljárásokat is. Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani csak a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet. A végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt is csak a veszélyhelyzet megszűnését követően intézkedhet.

Természetes személyek esetében a veszélyhelyzet alatt nem lehet közzétenni az árverési hirdetményt, valamint folyamatos árverezés esetén az árverezők aktiválása sem történik meg az MBVK rendszerben. Meghatározott cselekmény végrehajtása iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet.

Gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott egyezség - ide nem értve a gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat - végrehajtása esetén eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

A veszélyhelyzet ideje alatt nincsen végrehajtói kézbesítés. A végrehajtási eljárás során az iratok kézbesítése postán, illetve elektronikus eszköz igénybevétele útján, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján történik.

Személyes ügyfélfogadás a veszélyhelyzet megszűnését követő napig nem lesz a végrehajtó irodákban. A végrehajtók a személyes ügyfélfogadást a veszélyhelyzet megszűnését követő napig felfüggesztik, azonban ezalatt elektronikus eszköz igénybevétele útján vagy írásban, a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrénnyel biztosítják a rendelkezésre állást. A gyakorlatban a végrehajtókkal való kapcsolattartásban tapasztalatom szerint jól működik az e-papír (epapir.gov.hu). Ezen a rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus aláírás is létrehozható, így hitelesített dokumentumként küldheti meg az ügyfél az iratokat a végrehajtó számára olyan módon, hogy az az elektronikus kapcsolattartásra irányadó jogszabályok szerint is hatályos kézbesítésnek minősül. Egyedi végrehajtási ügyben a felvilágosítást kérőnek azonosításra, valamint a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján adnak felvilágosítást, amit jegyzőkönyvben rögzítenek, melyet megküldenek a felvilágosítást kérő részére.

Ami az elmulasztott eljárási cselekmények igazolását és a szankcióalkalmazás lehetőségét illeti: a végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a veszélyhelyzet fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének. A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.

Ha a végrehajtási eljárás során az ingóságot (követelést, jogot) vagy ingatlant bírósági és közigazgatási végrehajtás során egyaránt lefoglalták, a bírósági végrehajtási eljárás során a végrehajtó a közigazgatási végrehajtással érintett követelés behajtása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nem intézkedik.

Általánosságban elmondható, hogy a fent említett esetekben a határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődnek. A fentieket, valamint az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtásra irányadó részletes szabályokat az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.

A végrehajtási eljárások összetett voltára, veszélyhelyzet nélkül is sajátos jogorvoslati rendszerére és az egyes ügyek jogi szempontból releváns részleteinek fontosságára tekintettel azt javaslom, hogy végrehajtási ügyében mindenképp konzultájon ügyvéddel annak érdekében, hogy egyértelmű legyen: a fenti szabályok milyen módon és mértékben vonatkoznak az Ön konkrét ügyére.

Dr. Gerhard-Kotroczó Ügyvédi Iroda