Új nemperes eljárás a bíróságok hatáskörében: a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás

20ápr.
30

Új nemperes eljárás a bíróságok hatáskörében: a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás 2020. március 1. napjától módosultak a kapcsolattartásról szóló szabályozások, melynek eredményeként – a gyámhatóság hatásköréből – a bíróságok hatáskörébe került nemperes eljárásként a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás. Ennek indoka, hogy a kapcsolattartás tárgyában hozott határozatok végrehajtása iránt hatékonyabban és fokozott eljárási garanciák mellett szülessen döntés.

A kapcsolattartások végrehajtása tehát 2020. március 1. napjától tartozik a bíróságok hatáskörébe azzal, hogy a módosult szabályokat a 2020. március 1. napján vagy azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A 2020. február 29. napján folyamatban lévő ügyeket a 2020. március 1. napját megelőzően hatályos jogszabályok alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv, azaz a gyámhatóság intézi el. Jelen nemperes eljárás alapja a kapcsolattartásra vonatkozó határozat.

A határozatban foglaltak megszegése esetén kérhető a végrehajtás elrendelése. A végrehajtást a bíróság végrehajtható okirat nélkül, végzéssel rendeli el. Az eljárás hatékonyságát és gyorsaságát szolgálja, hogy a végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. A határozat végrehajtását a Ptk. szerint kapcsolattartásra jogosult, illetve kötelezett személy kérheti. Az eljárás a járásbíróság hatáskörébe tartozik, az illetékesség a kapcsolattartással érintett gyermek lakóhelyéhez, ennek hiányában a tartózkodási helyéhez igazodik. A kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelem kellékei vonatkozásában szigorú követelmények alkalmazandóak.

Ha a kérelem alkalmas az érdemi elbírálásra, a bíróságnak azt közölnie kell a kérelmezettel, felhívva, hogy a bíróság által megfelelőnek tartott határidőn belül nyilatkozzon a kérelemre. Ha a bíróság megállapítja, hogy a kötelezett megszegte a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltakat, elrendeli a végrehajtást. A döntés kialakításának folyamatában a bíróságnak mérlegelnie kell mind a kapcsolattartással érintett gyermek érdekét és jogait, mind a kapcsolattartásra jogosult, illetve kötelezett szülő érdekeit és jogait is.

Az új nemperes eljárás szabályait áttekintve megállapítható, hogy számtalan olyan jogértelmezési kérdés merül fel, amelyre a végleges választ csak az ítélkezési gyakorlat fogja kialakítani. Az viszont bizonyos, hogy az egyes kérdésekre adandó válasz megtalálása során mindig tekintettel kell lenni arra, hogy mi az eljárásban részt vevő személyek érdeke, akként, hogy egyik szereplő érdeke sem emelkedhet a másik fölé.

Dr. Daróczi Brigitta ügyvéd

Szakterület: