Lakásépítésekkel kapcsolatos jótállás-GYIK

21jún.
10

Kit terhel a jótállási kötelezettség?

A jótállási kötelezettség a kivitelezési szerződés alapján az építési, szerelési munka elvégzésére kötelezettséget vállaló személyt (vállalkozó) terheli.  

Mennyi a jótállás időtartama?  

A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított

 • három év,
 • öt év,
 • tíz év

attól függően, hogy az épület mely alkotórészeit vesszük figyelembe.  

Mely esetben 3 év a jótállás időtartama?

A lakások és a lakóépületek kötelező jótállás alá tartozó épületszerkezetei:

 • a lakóépület alapjai, fal- és födémszerkezetei,
 • a lakások burkolatai (ideértve a festést, a mázolást, tapétázást is),
 • a lakóépület nyílászáró szerkezetei, korlátjai és mellvédjei,
 • a lakóépület kéményei,
 • a lakóépület tetőzete és az azon levő tetőfelépítmények,
 • a lakóépületen levő ereszcsatornák és esővízlefolyó vezetékek,
 • a lakóépület szigetelése és a külső vakolat.  

A kötelező jótállás alá tartozó lakás- és épületberendezések:   

 • a főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.),
 • a fűtőberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha stb.),
 • a melegvízellátó berendezés (gáz-vízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha),
 • az épületgépészeti és egészségügyi berendezések (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-tartály, WC-csésze stb. a hozzá tartozó szerelvényekkel),
 • a szellőztető berendezés (páraelszívó stb.),
 • a beépített bútor (beépített ruhásszekrény, konyhaszekrény stb.),
 • a redőny, vászonroló, napvédő függöny,
 • a csengő és a kaputelefonnak a lakásban levő készüléke, valamint a kaputelefon és felcsengető berendezés a vezetékhálózattal, ·       a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak,
 • a központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és fűtőtesteket (radiátor stb.) is, kivéve a közszolgáltató által jóváírással vagy üzemeltetésre átvett vezetékeket és berendezési tárgyakat,
 • a víz-, szennycsatorna- és gázvezeték a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt is, a hozzá tartozó szerelvényekkel; gázvezeték esetén a közszolgáltató által jóváírással vagy üzemeltetésre átvett vezetékek és berendezési tárgyak kivételével,
 • az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere a lakásban levő vezetékszakaszt és szerelvényeket is ideértve, kivéve a közszolgáltató által jóváírással vagy üzemeltetésre átvett méretlen készüléket és fogyasztásmérőt,
 • a lakást szolgáló szellőztető berendezés és a klímaberendezés,
 • a központi antenna és erősítő berendezései, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is,
 • a személy- és teherfelvonó,
 • a háztartásban keletkező hulladék gyűjtésére szolgáló berendezés,
 • a lakást szolgáló kút a hozzá tartozó szerelvényekkel,
 • a lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg elszikkasztására szolgáló berendezés.

A lakóépületnek a lakásokat kiszolgáló kötelező jótállás alá tartozó helyiségei és részei:

 • tetőterasz,
 • pince- és padlástérség vagy tüzelőtároló,
 • kapualj,
 • lépcsőház,
 • folyosók és függőfolyosók,
 • központi berendezések helyiségei,
 • mosókonyha,
 • szárítóhelyiség,
 • gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség,
 • hulladéktároló helyiség,
 • gépkocsitároló helyiség (garázs, teremgarázs).  

Mely esetben 5 év a jótállás időtartama?  

 • Tetőhéjalások
 • Válaszfalak
 • Csapadékvíz és használati víz elleni szigetelés
 • Nyílászáró szerkezetek
 • Szerelt térelhatároló fal- és födémszerkezetek, álmennyezetek
 • Csapadékvíz elvezetés szerkezetei
 • Vakolatok, burkolatok, felületképzések (a mázolás, a belső falfestés, a meszelés és a tapétázás kivételével)
 • Szabadon vezetett épületgépészeti csővezetékek, berendezések,
 • Klíma és szellőző berendezések,
 • Elektromos tápvezetékek, jelző vezetékek, hálózatok
 • Villámvédelem
 • Felvonók  

Mely esetben 10 év a jótállás időtartama?  

 • Teherbíróvá tett talajok
 • Alapozási szerkezetek
 • Teherhordó vázak
 • Födémek (burkolatok, álmennyezetek, bevilágítók nélkül: a szerelt födémszerkezetek kivételével)
 • Fedélszerkezetek (fedélhéjazat, hőszigetelés stb. nélkülburkolatok, ótállás időtartama:tartamaórészeit vesszük figyelembe.laltakat)
 • Függőleges teherhordó- és térelhatároló szerkezetek (burkolatok, felületképzések nyílászárók nélkül a szerelt külső térelhatároló falszerkezetek kivételével
 • Szellőzőkürtök, kémények (béléselemek nélkül)
 • Talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelések
 • Épületgépészeti csővezetékek, talajba kerülő (a szabadon vezetett épületgépészeti csővezetékek kivételével) vezetékek
 • Az építményhez szerkezetileg csatlakozó külső létesítmények  

A jótállási határidő jogvesztéssel jár?  

Igen.  

Kivel szemben érvényesíthető a jótállás?  

A jótállási jogokat a lakás (lakóépület) vagy építmény tulajdonosa, a lakás vagy építmény tulajdonba adásáig a megrendelő a vállalkozóval vagy az általa javításra kijelölt személlyel, illetve szervezettel szemben érvényesítheti.  

Mivel érvényesíthető a jótállási jegy?  

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A vállalkozó a jótállási jegyet a műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a jogosultnak átadni. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jogosult részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.  

Mit kell tartalmaznia a jótállási jegynek?  

 • a jótállás körébe tartozó lakás, a lakást kiszolgáló helyiségek és épületrészek, valamint épületszerkezetek és berendezések meghatározását,
 • a jogosultat a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét és feltételeit,
 • a vállalkozó és az általa a javításra kijelölt szervezet nevét és címét,
 • a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontját.  

Mennyi ideje van a vállalkozónak a jótállási igény bejelentésétől számítva?  

A vállalkozó a bejelentett jótállási igény alapján tizenöt napon belül köteles a hibát megvizsgálni és a jogosult igényéről nyilatkozni. A javítást, a cserét, a munka újbóli elvégzését úgy kell teljesíteni, hogy az lehetőség szerint a lakóépület, illetőleg a lakás használatát ne akadályozza.  

Kihez fordulhatunk, ha megsértették a jótállási rendelkezésekben foglaltakat?  

A rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.  

Szakterület: