KOMPENZÁCIÓ A ROKKANTAKNAK!

21jún.
15

Azon személyek, akik 2011. december 31-én I–II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy 5 éven belül betöltő rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban részesültek és az ellátásukat 2012. január 1. napjától rokkantsági ellátásként folyósították,

VALAMINT AKIK

2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesültek és az ellátásukat 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként folyósították

ÉS

kérték a felülvizsgálatukat, melynek következtében állapotjavulásuk miatt kevesebb összegű rokkantsági ellátást állapítottak meg a részükre, mint a 2011. december 31. napján járó ellátásuk volt, kérelmükre az ellátást folyósító szerv 2022. március 31-éig 500 000 Ft KOMPENZÁCIÓ egyösszegű kifizetéséről gondoskodik, ha az érintett személyek 2022. február 28-áig előzetesen nyilatkoznak arról, hogy az ellátási összeg csökkenésével összefüggésben további igényük nincs.

Ha a kompenzációt NEM FOGADJA EL, a 2022. június 30-áig benyújtott kérelmére a rehabilitációs hatóság állapotvizsgálatot végez. Az állapotvizsgálat célja annak meghatározása, hogy a rokkantsági ellátást megalapozó felülvizsgálat időpontjában a 2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz képest tényleges javulás következett-e be.

A kérelem alapján a rehabilitációs hatóság az állapotvizsgálatot legkésőbb 2023. június 30-áig végzi el.

Az ellátást folyósító szerv 2021. december 31-éig hivatalból megküldött felhívásban értesíti az érintetteket a fentiekről.

Ha az állapotvizsgálat alapján a rokkantsági ellátásban részesülő személy fizikai állapotában tényleges javulás nem következett be vagy a fizikai állapotjavulás ténye nem bizonyítható, a rehabilitációs hatóság a rokkantsági ellátás összegét – ha az az ellátott számára kedvezőbb – újra megállapítja úgy, hogy az nem lehet kevesebb a 2011. december hónapra járó ellátás időközi emelésekkel növelt összegénél.

Ha az állapotvizsgálat alapján az érintett személy fizikai állapotában tényleges javulás nem következett be vagy a fizikai állapotjavulás ténye nem bizonyítható, részére a 2011. december hónapra járó ellátás időközi emelésekkel növelt összege és a ténylegesen folyósított rokkantsági ellátás összegének különbözete legfeljebb 2012. január 1-jéig visszamenőleg is jár. A rehabilitációs hatóság a visszamenőlegesen járó különbözet egyösszegű megfizetéséről dönt.

Szakterület: