Illetékmentesség és 5%-os ÁFA

21jún.
10

2021. január 1-jétől ismét bővülnek a családok részére nyújtott állami segítség fajtái. Ezek közül kiemelendő az új lakások vásárlása esetén alkalmazandó 5 %-os áfakulcs, illetve ennek visszaigénylése, valamint a családi otthonkedvezménnyel (CSOK) vásárolt ingatlanok esetében az illetékmentesség bevezetése.

2019. december 31-ig is 5 %-os áfa volt jellemző az új lakások esetében, azonban 2020. január 1-től újra a 27% lett alkalmazandó, majd 2021. január 1-től megint bevezetésre került az 5% -os áfakulcs, ráadásul idéntől ezt vissza is tudják igényelni az arra jogosultak.

Az 5%-os áfa alkalmazásának feltételei között szerepel, hogy az adott ingatlan lakóingatlan legyen, valamint, hogy annak hasznos alapterülete ne haladja meg a 300, lakás esetén a 150 négyzetmétert és hogy az ingatlan első rendeltetésszerű használatbavételére még ne kerüljön sor vagy ha az meg is történt, a használatbevételi engedély jogerőre emelkedése és értékesítés között még nem telt el 2 év. Nem feltétele ugyanakkor az 5%-os kulcs alkalmazásának, hogy a használatbavételi engedélyt a vállalkozó kérje meg, de a létrehozott ingatlan a jogosult részére átadásra kerüljön. Az új építésű lakásokra vonatkozó áfakedvezményt a 2021. január 1. után teljesített ügyletekre kell alkalmazni. A vételárnak arra a részére tehát, amit 2021. január 1-je előtt fizettek, még a 27%-os áfakulcs alkalmazandó, amit azt követően, arra már a kedvezményes 5%-os áfakulcs lesz irányadó. Fontos figyelni arra is, hogy az adásvételi szerződés bruttó vagy nettó összeget tartalmaz. Bruttó összeg esetében az adókedvezmény nem érvényesíthető. A gyakorlatban az 5%-os áfakulcs a már építés alatt álló ingatlanok mellett azokra vonatkozik, amelyek építési engedélye legkésőbb 2022. december 31-én véglegessé válik, vagy az építését ezen időpontig bejelentik. Ezeknél az új építésű ingatlanoknál az 5%-os áfát 2026. december 31. napjáig kell alkalmazni.

Példaként, ha valaki 2021. január elseje után új építésű ingatlant vásárol, akkor a mostani 27%-os áfa helyett csak 5%-ot kell fizetnie. Egy 30 millió forintos ingatlan vásárlásakor ez 6,5 millió forintos áfamegtakarítást jelenthet.

Azok, akik CSOK-kal vásárolnak új építésű ingatlant, januártól az 5%-nyi áatafrtalmat is visszaigényelhetik. Ez egy 30 milliós lakásnál a 6,5 milliós megtakarításon túl további 1,5 milliós visszaigénylést jelent.

A CSOK-kal vásárolt ingatlan esetében járó illetékmentesség az 5%-os adókulccsal ellentétben nincs korlátozva sem alapterület, sem forgalmi érték szempontjából, viszont a CSOK alapterületi előírásoknak kell megfelelni. Fontos, hogy nem utólag kell a befizetett illeték összegét visszaigényelni, hanem eleve nem kell az illetéket megfizetni. Abban az esetben, ha az illetéket mégis meg kell fizetni, mert például a CSOK fejében vállalt gyermek vagy gyermekek egyike sem születik meg, a Nemzeti Adó és Vámhivatal intézkedik az illeték kiszabásával kapcsolatban. Az illeték alapja ekkor az adásvételi szerződés megkötésekor megállapított forgalmi érték, mértéke pedig a szerződés megkötésének napján hatályos illetékmérték. (jelenleg 4 %) Nem kell az illetéket megfizetni akkor, ha a kedvezményben részesülő egészségügyi állapota miatt hiúsul meg a gyermekvállalás. Az illetékmentesség a 2021. január 1. után megkötött adásvételi szerződésekre vonatkozik, így ügyelni kell arra, hogy regisztrációs szerződéssel vagy vételi szándéknyilatkozattal már idén le lehet foglalni az ingatlant, de az adásvételi szerződés dátuma mindenképpen január 1. vagy későbbi kell, hogy legyen.

Szakterület: