Home office, azaz távmunkavégzés ügyvéd módra. III. rész

20máj.
01

MIT JELENT A TÁVAZONOSÍTÁS?

Ügyvédi tanácsadás és szerződéskötés esetén az ügyvéd köteles leendő ügyfelét azonosítani, ha korábban erre még nem került sor. Erre személyazonosításra alkalmas és érvényes okmányok – például személyi igazolvány és lakcímkártya - birtokában van lehetőség.

A járványügyi helyzetre tekintettel az azonosítást elektronikus úton is el lehet végezni, jogszabály által meghatározott elektronikus programok segítségével.

Fontos tehát e körben; ha ügyvédhez fordulunk, rendelkezzünk stabil internet-kapcsolattal és a jogszabályok által elfogadott, ún. auditált programok valamelyikével. / skype szoftver, skype for business szoftver, Microsoft Teams szoftver, bluejeans.com honlapon keresztül elérhető videótelefon-szolgáltatás vagy a Google Hangouts Meet szolgáltatása /

Az a generáció, akinek még nem sajátja az informatika, és bizonytalannak érzi magát a számítógép használatában, ne gondolja azt, hogy ez olyan hiányosság, amin nem lehet változtatni. A megoldások ugyanis kézenfekvőek, a logika szabályaira épülnek, és könnyen elsajátíthatók olyan dolgok is, amelyek első látásra bonyolultnak tűnnek. A fiatalabb családtagok, informatikusok gyors segítséget tudnak adni, és az ügyintézés elektronikussá válása, valljuk be; olykor könnyebbséget is jelenthet.

Elérkezett az ügyvédi elektronikus jogi szolgáltatás ideje is, és ha a számítógépünkön felléptünk a megfelelő programra, kezünkben igazolványainkkal; meg is kezdődhet az ügyvédi távazonosítás.

A videó-telefonos kapcsolat létrehozásakor ügyvédnek és ügyfelének jól kell egymást látnia és hallania. A kommunikációt teljes terjedelmében rögzíteni kell, ehhez az ügyfélnek kifejezetten hozzá kell járulnia. Az is fontos szabály; amennyiben bármikor megszakad a kapcsolat; akkor az azonosítási folyamatot kötelező elölről kezdeni egy újabb videó-hívás létrehozásával.

Távazonosításkor személyi adatainkról – mikor, hol születtünk, édesanyánk neve – külön és kifejezetten nyilatkoznunk kell. Ezt követően igazolványaink oldalait – a lakcímkártya személyi azonosító jelet tartalmazó oldalának kivételével -, egyenként fel kell mutatnunk a kamerába úgy, hogy az eljáró ügyvéd azt jól láthassa, és a hologrammal ellátott felület is felismerhető kell legyen.

Az ügyvédnek meg kell győződnie arról, hogy a nyilatkozó személy és az azonosítására felmutatott fényképes igazolványon szereplő személy azonosak egymással. Itt kell megjegyeznünk, hogy az azonosítandó ügyfél büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a felmutatott okmányok az ő saját személyes adatait tartalmazó okmányai, nem pedig más személy igazolványai.

A távazonosítás további lépései ezt követően nagyban függnek attól, hogy az ügyfél milyen típusú jogi szolgáltatással kívánja megbízni ügyvédjét. Jogi tanácsadást szeretne-e, avagy adásvételi szerződésre, ajándékozási szerződésre, esetlegesen peres vagy peren kívüli jogi képviseletre lesz szüksége.

Az ügyvéd ehhez képest koordinálja tovább a távazonosítási folyamat menetét, és amennyiben ügyvédi ellenjegyzéshez kötött okirat létrehozása a megbízás tárgya, úgy a távazonosítás további nyilatkozatokkal és biztonsági ellenőrzéssel egészül ki.

Mindez a gyakorlatban igen egyszerűen és gördülékenyen zajlik, mert az ügyfelet az ügyvéd vezeti végig az azonosítási folyamaton, meghatározott kérdések formájában és nyilatkozattétel alapján, a biztonsági garanciák megtartása mellett.

A jelenlegi megterhelő élethelyzetnek számos üzenete van. Az egyik ezekből az; hogy ismerkedjünk meg az új elektronikus gyakorlattal a mindennapokban, és használjuk bátran a rendelkezésre álló, jogszabályok által biztosított technikai lehetőségeket immár a jogi szolgáltatás területén is.


dr. Papp Lilla ügyvéd

Szakterület: