Home office, azaz távmunkavégzés ügyvéd módra. II. rész

20máj.
01

A távelőttemezés a videó-telefon útján történő aláírást takarja.

Ez a részletesen szabályozott technikai lehetőség teszi napjainkban zökkenőmentessé, praktikussá és – a fennálló pandémiás időszakra tekintettel - egészségügyileg is biztonságossá az ellenjegyzéshez kötött ügyvédi jogi szolgáltatásokat.

Nem szükséges ugyanis személyesen megjelennünk például egy adásvételi szerződés aláírására a szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd előtt, elegendő a jogszabályok által elfogadott kommunikációs eszköz segítségével elektronikusan jelen lenni az okirat ismertetésénél és annak aláírásánál.

A szerződés tervezetének tartalmát – mint ahogyan az egyébként is bevett gyakorlat – az ügyvéd a távelőttemezést megelőzően valamennyi szerződő félnek e-mail útján elküldi, időt hagyva észrevételeik megtételére, az esetleges módosítási javaslatok megbeszélésére.

Ezt követően a szerződők által – lehetőleg írásban - jóváhagyott végleges tervezetet az eljáró ügyvéd ismételten megküldi részükre, majd a felek távazonosítása után elkezdődhet a szerződés ún. „távaláírása” az ellenjegyző ügyvéd elektronikus jelenlétében.

Ehhez a szerződőknek a véglegesített szerződést értelemszerűen előzetesen ki kell nyomtatniuk a megfelelő példányszámban, és az elektronikus kapcsolat létesítését követően azt érdemes pontról pontra egyeztetni az ügyvéd vezetésével.

Legyen türelmünk végighallgatni az ügyvédet, amikor a szerződésünk teljes tartalmát felolvassa az aláírás előtt, mert mindez rögzítésre kerül, így később elkerülhetővé válnak a szerződés értelmezésével kapcsolatos esetleges konfliktusok.

A távelőttemezést végző ügyvéd a folyamat során két garanciális nyilatkozatot vár valamennyi szerződő féltől külön-külön.

  • Az egyik, hogy megértettük-e a szerződés valamennyi rendelkezését, és jóváhagyjuk-e azt;
  • a másik pedig az a kifejezetten nyilatkozat, hogy a szerződésen a nevünkben elhelyezett aláírásokat a saját aláírásainknak ismerjük el.


A szituációk ezerfélék lehetnek a tekintetben, hogy hány fő szerződik egymással, a szerződők tudnak-e egy időben, egy helységben illetve egy helyiségben aláírni; és abban is lehet eltérés, hogy a külön-külön aláírt okiratok, hogyan jutnak vissza az azokat ellenjegyző ügyvédhez.

Mindezt az adott ügy jellege, a szerződők speciális helyzete és érdekei döntik el a biztonságos szerződéskötés alapvető elvárásainak figyelembe vétele mellett.
Az ügyvéd feladata - a távelőttemezés körülményeire különös figyelemmel - a szerződés szakszerű megfogalmazása, a teljes szerződéses folyamat irányítása, összehangolása.

Végül, de nem utolsósorban arra is ügyelni kell, hogy a szerződéskötés és az ahhoz rendelt internet kapcsolat nem szakadhat meg menet közben.

dr.Papp Lilla ügyvéd

 

Következő rész: MIT JELENT A TÁVAZONOSÍTÁS?

 

Szakterület: