Elterelés

21jún.
14

Ha valaki kisebb súlyú, kizárólag csekély mennyiségű kábítószert érintő, fogyasztói típusú drogos bűncselekményt követ el, és részt vesz egy legalább hat hónapos folyamatos „drog-kezelésen”, akkor nem fogják megbüntetni, ezt nevezik elterelésnek. Az elterelés tehát a büntetőeljárás alternatívája, melyet az eljáró hatóság (rendőrség, bíróság, ügyészség) ajánl fel az elkövető részére.

Maga az elterelés leginkább egy önismereti jellegű foglalkozás, egyéni vagy csoportos konzultáció formájában.  A fél éves folyamat végén a közös munkát végző szakember által kiállításra kerül egy igazolás, melyet az eljáró hatóságnál kell bemutatni, így hivatalosan is lezárásra kerül a büntetőeljárás.

Btk. 178.§ (5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés.

Btk. 180.§ (1) Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha

  • a bűncselekmény elkövetését beismeri, és
  • az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig
  • okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos,
  • kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben,
  • kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy
  • megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.

Ez a rendelkezés nem alkalmazható, amennyiben két éven belül részt vett már az elkövető elterelésen, vagy büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították.

Amennyiben az elterelés feltételei adottak, úgy az elterelés lehetőségéről egy alkalommal tájékoztatást kell nyújtani. Erre legtöbbször a rendőrségen kerül sor a nyomozás folyamán. Ha az elterelést vállalják, úgy attól függően kell intézkedni: a rendőrségnek fel kell függeszteni a büntetőeljárást, vagy ha ezt nem tette meg, akkor az ügyészségnek el kell halasztania a vádemelést. Ennek hiányában még a bíróság is intézkedhet, ha a törvényi feltételek adottak.

Azt nagyon fontos tudni, hogy abban az esetben, ha valaki őszintén elmondja, hogy mennyi ideje, milyen rendszerességgel és milyen kábítószereket fogyasztott, árt magának: 2007. júniusa óta a mennyiségeket akár elmondás alapján is összegezni kell, így rendszeres fogyasztás esetén akár jelentős mennyiség is kijöhet. Ezért nyilatkozni az elfogyasztott mennyiségről csak az orvos-szakértőnek célszerű.  

Állapotfelmérés

42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól

A büntetőeljárás alá vont személy az elterelést megelőzően előzetes állapotfelmérésen vesz részt, ahol megállapítják, hogy állapotától függően függőséget gyógyító kezelésben, más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatásban részesüljön. Az ellátást, illetve szolgáltatást csak meghatározott szakemberek végezhetik. Időtartama kéthetenként átlagosan két óránál kevesebb nem lehet, ami a hat hónap alatt átlagosan 24 órát jelent. Az ellátás, kezelés végén a kliens részére a rendeletben meghatározott tartalommal kell kiadni az igazolást, mely a büntetőeljárás megszüntetésének feltétele.

Az állapotfelmérés célja, megállapítani, hogy az elterelés mely formáját veheti igénybe az ügyfél. Pl. megelőző-felvilágosító szolgáltatás, melyet alkalmi fogyasztók vehetik igénybe. 

Az állapotfelmérés egy beszélgetés klinikai szakpszichológussal, abból a célból, hogy megállapítsa, hogy az elterelés melyik formája szolgálja legoptimálisabban az ügyfél kezelését.

Szakterület: