A mai napon kihirdetésre került a 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről.

20nov.
11

A törvény felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a már korábban meghozott rendeleteinek hatályát meghosszabbítsa, egyben a már meghozott rendeletek hatályát megerősítette. A törvény egyéb rendelkezései az önkormányzati és időközi választások, valamint a helyi népszavazás korlátozásával kapcsolatos intézkedéseket tartalmaznak.

A mindennapi életünket sokkal jobban befolyásolja azonban a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről. A médiából már jól ismert új, lényeges szabályok felsorolását találjuk benne:

„Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig.

A  kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.

Minden gyülekezés tilos.

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az  étel elvitele céljából lehet tartózkodni.

A  házhoz szállítás adminisztratív terheit a  Kormány csökkenti, és bevonhatóvá teszi a  taxisokat a  feladat ellátásába. Az  üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki.

Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a  kulturális eseményeket, valamint a  karácsonyi vásárokat.

A  vallási közösségek szertartásai a  vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A  Kormány felkéri a  vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.

A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A  vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.

A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a  fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.

A bölcsődék, az  óvodák és az  általános iskolák a  8. osztályig a  megszokott rend szerint nyitva tartanak, a  speciális intézményi védelmi intézkedéseket az  igazgató határozza meg.

Az  iskolák a  középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek. Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.

Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a  10  000 főnél nagyobb település egyes közterületein a  maszkviselés kötelező. A  területek kijelölése a  polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.”

A jogszabály jellemzője, hogy az egyes rendelkezéseket úgy fogalmazza meg, hogy a szöveg egyben a közérthető indokolást is tartalmazza.

A Rendelet további része – már sokkal normatívabb módon – szabályozza még a maszkviselést, szól a kijárási tilalomról (amely már nem csupán korlátozásként jelenik meg), előírja, hogy miként kell a közterületen viselkedni, korlátozza a rendezvények megtartását, a vendéglátó üzemek, üzletek, szálláshelyek, szabadidős létesítmények és a felsőoktatási intézmények nyitva tartási idejét és működésének kereteit.

Szól továbbá az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályairól, a  nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedésekről, A Magyar Honvédség veszélyhelyzeti közreműködéséről, a védekezést elősegítő orvostechnikai eszköz vagy egyéni védőeszköz beszerzéséről, továbbá meghatározza a szabályok megszegésének jogkövetkezményeit is.

A mai napon hatályba lépett továbbá a Kormány 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről is. A jogszabály adófizetési kedvezményeket ír elő, támogatja a szálláshely-szolgáltatókat, továbbá bértámogatás igénybevételét teszi lehetővé.

Az esetleg felmerülő kérdéseikre a szakértőink szívesen válaszolnak!